NOVINKY


V   CH O V A T E L S K É   S T A N I C I   Z   H R U B Ý CH   L U K   S T Á L E   Č E K A J Í   N A   N O V É   P Á N Í Č K Y

2   P E J S C I   A   1   F E N E Č K A .

V Í C E   I N F O R M A C Í   N A   T E L.:  + 420 732 405 819

D N E   10.4.2014   S E   V   CH O V A T E L S K É   S T A N I C I   Z   H R U B Ý CH   L U K   N A R O D I L O   7   Š T Ě Ň Á T E K

Z Á J E M C I    S E   M O H O U   I N F O R M O V A T   N A:


TEL.:  + 420 732 405 819

mahelova.m@centrum.cz
V   CH O V A T E L S K É   S T A N I C I    Z  H R U B Ý CH   L U K    B Y L A   N A K R Y T A   N A Š E   O D CH O V A N K Y N Ě

A I R E E N   A G N E S   C L A I R   D E  L U N E


ŠTĚŇÁTKA  BY  SE  MĚLA  NARODIT  V  POLOVINĚ  DUBNA


VÍCE  INFORMACÍ  NA  TEL:  +420 732 405 819

 

18.3.2013

D N E S   M Á   3. N A R O Z E N I N Y   N A Š E   A N N A B E L K A !!!

 

P Ř E J E M E   J Í   I   C E L É M U   V R H U    "A"   H O D N Ě

Z D R A V Í ,  L Á S K Y  A   R A D O S T I    S   P Á N Í Č K Y !!!

                                                                      

 

 

 

15.9.2012

26. P O D J E Š T Ě D S K Á    VÝ S T A V A    P S U   L I B E R E C

 

ANNEL  PRINCES   V1, VT, KRAJSKÝ VÍTĚZ

 

 

 

26.5.2012

 MV   L I T O M Ě Ř I C E

 

ANNABEL  PRINCES  V3

 

 

 

31.3.2012

M V   Č E S K É   B U D Ě J O V I C E    2 0 1 2

 

ANNABELA   PRINCES   V4

 

 

 

18.3.2012

Š T Ě Ň Á T K A   Z   N A Š Í   CH O V A T E L S K É   S T A N I C E
 

D N E S    S L A V Í   S V É   2. N A R O Z E N I N Y !!!

VŠEM MOC GRATULUJEME A PŘEJEME HODNĚ PSÍ RADOSTI !!!

 

 

9. 2. 2012

 

 

V   CH O V A T E L S K É   S T A N I C I   R O Y A L   H E R M E L I N

 

J S O U   I H N E D  K  O D B Ě R U  3  Š T Ě Ň A T A  Z  V R H U  " Q ".

/ 1 ČERNĚ TEČKOVANÝ PEJSEK A 2 HNĚDĚ TEČKOVANÉ FENKY /.

 

BLIŽŠÍ  INFORMACE NA STRÁNKÁCH CH.S. R O Y A L  H E R M E L I N  NEBO

NA TEL.Č. +420 774 137 753

 

 

10.1.2012

 

N a   r a j č e t i   p ř i d á n y    f o t o g r a f i e   z   V á n o č n í c h   v ý l e t ů

 

 

 

V   CH O V A T E L S K É   S T A N I C I    D A L M A B E A U T Y

S E   5.10.2 0 1 1    N A R O D I L O   8  K R Á S N Ý CH   Š T Ě Ň Á T E K

 

 / 5 pejsků a 3 fenečky /

  V případě zájmu volejte :  +420 723249762

 

                

 

CH O V A T E L S K Á    S T A N I C E    D A L M A B E A U T Y   B E R E   Z Á Z N A M Y 
N A   Š T Ě Ň A T A   Z   V R H U   " A ".

 

Termín porodu   8.10.2011
Bližší informace na telefonu: +420 723249762

 

 

 

24.9.2011

 

P O D J E Š T Ě D S K Á   K R A J S K Á   V Ý S T A V A   L I B E R E C

 

AIREEN   AGNES   CLAIR  DE  LUNE: V1, KRAJSKÝ  VÍTĚZ

Moc  BLAHOPŘEJEME  !!!

 

 

 

 

17.9.2011

 

M O R A V S K O S L E Z S K Á    NV    B R N O

 

ALMOND   EYA   CLAIR  DE  LUNE:  V1, CAC, NÁRODNÍ  VÍTĚZ,  CAC  ČMKU

Splnil podmínky  pro  ČESKÉHO   JUNIOR   ŠAMPIONA !!!

Moc  GRATULUJEME !!!

 

 

 

 

 

 

11:9:2011

 

K R A J O W A   W Y S T A W A   P S Ó W   R A S O W Y CH
                 CH O R Z Ó W,   P O L S K O

ALMOND   EYA   CLAIR   DE   LUNE:  EXC 1, CALC, BOJ, BOB

Splnil podmínky pro  JUNIOR  ŠAMPIONA  POLSKA  !!!

Moc BLAHOPŘEJEME !!!

 

 

 

16.7.2011

V   SOBOTU   JSME   SE   S   ANNABELKOU   VYDALI   DO   MLADÉ   BOLESLAVI    NA   NVP.

KONKURENCE   BYLA   DOCELA   VELKÁ,  ALE   MYSLÍM,  ŽE   ANDULKA   OBSTÁLA

CELKEM   DOBŘE . V2 / 6

BYL  TO   PŘÍJEMNÝ  DEN - HEZKÉ   POČASÍ   A   SETKÁNÍ   SE   ZNÁMÝMI   LIDMI !!!

Fotky budou na   Rajčeti

 

 

 

Tento  víkend jsme měli díky svátkům prodloužený  a  tak  jsme ho  strávili  i  s  puntičkama  na  chalupě  v  Radvanci  

a  udělali  pořádný  výlet  po  okolí.Holkám  se  to  samozřejmě  moc  líbilo :-)

Fotky jsem přidala na  Rajče

 

 

 

25.6.2011

V  SOBOTU   SE   V   BRNĚ   KONALA   MVP

 

NAŠE   ODCHOVANEČKY   REPREZENTOVAL   VELMI   ÚSPĚŠNĚ

ALMOND  EYE / FALCO / ,KTERÝ   ZÍSKAL   V1,CAJC,BOJ !!!

MOC   GRATULUJEME !!!

BLIŽŠÍ   INFORMACE   A   FOTA   NA   www.mykennel.webnode.cz

 

 

21.5.2011

V  SOBOTU   A   V   NEDĚLI  SE  V  LITOMĚŘICÍCH  KONALA  NVP  A   MVP

S   ANNABELKOU  JSME  SE  ZÚČATNILI   SOBOTNÍ   NVP,  KDE   ZÍSKALA   TITUL  V1,CAJC,BOJ !!!

SESTŘIČKA   AIREEN  DOSTALA   V !!!

Fotografie naleznete na   Rajčeti

 

 

 

23.4.2011

TENTO   VÍKEND  JSME   S   A N N A B E L K O U    VYRAZILI   NA   JEJÍ    PRVNÍ   VÝSTAVU

MVP   ČESKÉ  BUDĚJOVICE: VD3

Fotografie najdete na Rajčeti

 

 

9.4.2011

TENTO   VÍKEND   BYL   OPĚT   VÝSTAVNÍ   A   OPĚT    SE   HO   ZÚČASTNIL   ALMOND   A   AIREENKA

MVP   OSTRAVA:  A L M O N D   E Y E    V1

                               A I R E E N   A G N E S    V3

 

 

TENTO   VÍKEND   SLAVIL   NÁŚ   ODCHOVANEC   A L M O N D    E Y E  / FALCO /

DALŚÍ   VÝSTAVNÍ   ÚSPĚCHY:

18.3.2011 / 1.narozeniny /

MVP   V   K A T O W I C Í CH      EXCELLENT  1

                                                    JUNIOR  WINER

                                                    BEST  JUNIOR

 

19.3.2011

II.KVP   V Y Š K O V                   V1,VÍTĚZ TŘÍDY

 

 

18.3.2011

P R Á V É   D N E S    S L A V Í    N A Ś E   Ś T É Ń Á T K A   Z   V R H U   " A "

                                           S V  É    1. N A R O Z E N I N Y

                   V Ś E M      M Ó Ó Ó C     G R A T U L U J E M E  !!!!!!!!                                          

 

                                                            

 

 

5.2.2011

Dnes jsme se vypravili na výlet na Bukovou horu poblíž Ústí nad Labem.Byli s nami i naši kamarádi.

Fografie najdete na RAJČETI

 

 

 

8.1.2011

Naši odchovanci ALMOND EYE a  AIREEN  AGNES  se včera 7.1.účastnili  NVP OLOMOUC,kde se velice dobře prezentovali.

A L M O N D    E Y E    V1 CAJC

A I R E E N   A G N E S    V2

Oběma moc gratulujeme !!!!

 

 

 

8.1.2011

Dodatečně jsou vloženy fotky z podzimních výletů na Komárce a letišti zde na rajčeti

 

3.1.2011

 

 

Naše mamina HIPPY PIPPI dnes slaví své 4.narozeniny !!!

Všichni moc gratulujeme a přejeme do dalších let hodně zdravíčka

 

 

 

 

P Ř Í J E M N É   P R O Ž I T Í   V Á N O Č N Í C H   S V Á T K Ů   A   V   N O V É M   R O C E   2 O 1 1 

H O D N Ě   Z D R A V Í,   P O H O D Y   A   C H O V A T E L S K Ý C H   I   V  Ý S T A V N Í C H  

Ú S P Ě C H Ů   V Š E M   P Ř Í Z N I V C Ů M   D A L M A T I N Ů     

 

P Ř E J E   C H O V A T E L S K Á   S T A N I C E      C L A I R    D E   L U N E    

 

 

 

 

1.12.

Chovatelská stanice R O Y A L  H E R M E L I N

prodá poslední dvě nádherná štěňátka - F E N E Č K Y.

Bližší ibformace na stránkách chovatelské stanice Royal Hermelin nebo pí.Sedláčková - te.722042515

 

 

 

 

 

 

 

14.11.

KV PRAHA

ALMOND EYE  získal  VN 3 

AIREENN AGNES  získala N3

Oběma našim odchovancům GRATULUJEME !!!

 

 

9.10.

MVP České Budějovice

AIREEN AGNES získala ohodnocení VN 1 

Velkou gratulaci posíláme Aireence i její paničce !!!

 

 

3.9.

25.jubilejní výstava psů

    Rybnik - Polsko

ALMOND EYE  získal titul  VN1 a NEJLEPŠÍ ŠTĚNĚ PLEMENE

Velká gratulace patří Falcovi a jeho paničce Lucce !!!

 

 

 

18.9.

Annabelce a jejím sourozencům je dnes 6 měsíců.

Všichni rostou jako z vody a páníčkům dělají radost.

Někteří mají za sebou první výstavní úspěchy!

Všem moc gratulujeme!!!

 

 

 

12.9.

Dnes byl další velký den pro ALMONDA EYE .Zúčastnil se KV v Dolním Benešově a opět získal vynikající umístění - VN1

Velká gratulace patří Almondíkovi i jeho paničce Lucce!!!

 

 

29.8.

Dvě z našich štěňátek ALMOND EYE a AIREEN AGNES sklidili první výstavní úspěchy!!!

ALMOND EYE   15.8. KV Ostrava VN 1 

AIREEN AGNES   29.8. MVP Mladá Boleslav VN

 

OBĚMA MOOOC GRATULUJEME!!!

 

 

18.8.

Naše štěňátka mají dneska 5 měsíců.Moc gratulujeme!!!

Všechna,kromě Annabelky,kterou jsme si nechali,jsou již v nových domovech a mají se čile k světu.

 

23.6.

Poslední volná fenečka Aireenka.

 

12.6.

Stále jsou ještě volní dva pejsci - Alibaba a náš krasavec Azurit

a jedna fenečka pohodářka - Aireenka.

Nové foto zde

 

 

 

 

13.5.

Našim překrásným štěňátkům je 8 týdnů a stále jsou volní k prodeji :

AIREEN

 

ALIBABA

 

AMBROSIA

 

a krásný  AZURIT

další fotografie naleznete zde

 

10.5.

Jěště máme volné dvě fenečky a dva pejsky!!!

 

4.5.

Miminka dnes absolvovala svůj zatím nejdelší výlet - na Jaggy kliniku v Praze.Tam jim na doktorka Fáberová udělala audiometrické vyšetření sluchu.

VŠECHNA ŠTĚŇÁTKA JSOU OBOUSTRANNĚ PLNĚ SLYŠÍCÍ

30.4.

Dnes byla štěňátka na svém prvním výletě.Byla u veterináře na očkování a čipování.

 

16.4.2010

Štěnátkům je 1 měsíc !!! Foto najdete zde

 

8.4.2010

Našim štěňátkům jsou dnes 3 týdny. Rostou jako z vody a mají se čile k světu. Foto najdete zde

 

28.3.2010

Štěňátkům z chovatelské stanice Clair de Lune je dneska 10 dní!!! Foto najdete zde.

 

ŠTĚŇÁTKA CHS ROYAL HERMELIN:

 25.3.2010

 V chovatelské stanici Royal Hermelin se narodilo 8 černě tečkovaných štěňátek - 2 pejsci a 6 fenek.

 Bližší informace na   www.royalhermelin.cz    

    

NARODILA SE ŠTĚŇÁTKA:

18.3.2010

Vrh "A"

Naše Hippinka porodila 7 krásných, černě tečkovaných štěňátek, 4 pejsky a 3 fenečky.

Štěňátka je možno rezervovat!

Odběr v polovině května.

 

 

KRYTÍ:

14.1.2010 

Byla nakrytá černě tečkovaná fenka  Ch.HIPPY  PIPPI  ROYAL  HERMELIN s černě tečkovaným psem ICH.,MultiCh. HOLLYWOOD´s  DREAM  RAUL

Štěňátka by se měla narodit v polovině  března.

Již nyní bereme záznamy na tento vrh "A".

Štěňátka budou z nepříbuzenského spojení.Oba rodiče jsou plnochrupí,oboustranně plně slyšící,zdraví a vyrovnané povahy.

 

      Hippy Pippi Royal Hermelin

 

    

 

      Hollywood´s Dream Raul 

https://www.royalhermelin.cz/frankie/frankie.htm

 

 

 Novinky

22.06.2009 20:37

Plánovaný vrh

Na podzim tohoto roku plánujeme vrh ze spojení Ch. Hippy Pippi Royal Hermelin a MultiCh. Hollywood´s Dream Raul. Bereme záznamy na štěňata z vrhu "A".     Hippy Pippi Royal Hermelin Hollywood´s Dream Raul (info naleznete na: https://mujweb.cz/www/royalhermelin/studdogs.htm)    

Celý článek

—————


Novinky

18.01.2010 17:43

Novinky

    K R Y T Í: 14.1.2010 byla nakrytá naše černě tečkovaná fenka HIPPY  PIPPI  ROYAL  HERMELIN  s černě tečkovaným psem  HOLLYWOOD´s  DREAM  RAUL. Předpokládaný porod v polovině března. Již nyní bereme záznamy na tento vrh "A"...

Celý článek

—————


Kontakt

Jana Smržová

Kyjevská 3177
415 01 Teplice


+ 420 602 967 601
+ 420 417 536 321